Polityka prywatności


Polityka Cookies

 

REGULAMIN

sklepu internetowego Rebelios.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego http://rebelios.pl jest Robert Puzio prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  EFFECT STUDIO Puzio Robert
  ul. Heleny Radlińskiej 12
  56-400 Oleśnica
  NIP: 911-165-31-87
  REGON: 020447582
  tel. 535 91 92 91
  info[at]rebelios.pl
 2. Sklep internetowy http://rebelios.pl jest internetową platformą sprzedaży i obsługi Kupujących umożliwiającą zarówno zapoznanie się z ofertą sprzedawcy , jak i bezpośrednie składanie zamówień.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje:

          1) sposób, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
          2) tryb postępowania reklamacyjnego;

 1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym http://rebelios.pl są nowe oraz wolne o wad.
 2. Ze sklepu internetowego http://rebelios.pl korzystać mogą Kupujący mający dostęp do Internetu i urządzenia teleinformatycznego z zainstalowaną przeglądarką internetową. Wymagane jest również posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Umieszczanie przez Kupującego na stronach sklepu internetowego http://rebelios.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

§2 Konto użytkownika

 1. Rejestracja w sklepie internetowym http://rebelios.pl jest dobrowolna.
 2. W celu założenia konta użytkownika należy prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://rebelios.pl/rejestracja, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zapoznać się z Polityką Prywatności sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 3.  Z chwilą założenia konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na nieodpłatnym prowadzeniu przez sprzedawcę konta użytkownika oraz umożliwieniu Kupującemu korzystania z dostępnych funkcjonalności, tj. zarządzanie danymi osobowymi Kupującego, składanie zamówień, wgląd w status złożonych zamówień oraz historię zamówień.
 4. Kupujący może każdorazowo logować się na założone konto użytkownika korzystając z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji, jak i wskazanego wtedy hasła.
 5. Konto użytkownika na pisemny wniosek Kupującego może zostać usunięte, co skutkuje wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną po upływie 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. Uporczywe naruszanie Regulaminu, jak i wykorzystywanie konta użytkownika niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa może skutkować wypowiedzeniem umowy przez sprzedawcę po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu Kupującego do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

 

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia mogą składać zarejestrowani i niezarejestrowani Kupujący przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 2. Złożenie zamówienia (wybór przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ) jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Umowa kupna-sprzedaży dla produktów z kategorii WŁASNY NADRUK zostaje zawarta w momencie pisemnego zatwierdzenia przez Kupującego projektu przygotowanego przez sprzedawcę.
 4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą realizacji zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Umowa kupna-sprzedaży może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

 

§4 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia dla produktów z aktualnej oferty zaprezentowanej w sklepie internetowym http://rebelios.pl trwa do 3 dni roboczych i jest liczony od dnia:

          1) zawarcia umowy kupna-sprzedaży – w przypadku wyboru płatności przy odbiorze;
          2) uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy – w przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

 1. Termin realizacji zamówienia dla produktów z kategorii WŁASNY NADRUK trwa do 5 dni roboczych i jest liczony zgodnie z regułą wskazaną w ust. 1 powyżej.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 i 2 może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, o czym sprzedawca poinformuje Kupującego. W tej sytuacji Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 24h od momentu powzięcia powyższej informacji.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, o którym mowa w §6 ust. 2.
 4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 5. Informacja o wysyłce przekazywana jest do Kupującego drogą e-mailową.

 

§5 Oferta Sprzedawcy i ceny towarów

 1. Sprzedawca zamieszcza na podstronach sklepu internetowego http://rebelios.pl ofertę zawierającą wzory nadruków nanoszonych następnie na odzież zgodnie z zamówieniem Kupującego (odzież z nadrukiem), a także odzież bez nadruków.
 2. Odzież z nadrukiem produkowana jest na specjalne zamówienie Kupującego zgodnie z jego specyfikacją i zindywidualizowanymi potrzebami.
 3. Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 4. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w §6 ust. 3.
 5. Informacje o produktach i wzory umieszczone na podstronach sklepu internetowego http://rebelios.pl, w szczególności opisy, parametry oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Kupujący dokonuje zakupu produktu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujący dostawy. Powyższe nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 8. Tabela rozmiarów produktów odzieżowych oferowanych przez sklep internetowy http://rebelios.pl dostępna jest na każdej stronie produktowej. Kupujący przed dokonaniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z nią.

 

§6 Formy płatności i dostawa

 1. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy Inpost (Paczkomaty) na wniosek Kupującego - za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy Inpost.
 2. Czas realizacji dostawy może wynosić dla:

1)  Przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni robcze;
2)  Paczkomat Inpost, czas dostawy 1-2 dni robocze;

 1. Cennik dostaw dostępny jest pod adresem: https://rebelios.pl/cms/koszty-i-czas-dostawy
 2. Dostępne formy płatności za zamówione towary:

1)  za pobraniem (płatne przy odbiorze);
2)  przelewem bankowym na konto właściciela sklepu internetowego http://rebelios.pl;
3)  płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Przelewy24 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w dziale II Kodeksu Cywilnego (rękojmia; Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) za:

1)  wady fizyczne produktu, które istniały w produkcie w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili;
2)  wady prawne.

 1. Zalecany sposób składnia reklamacji to kierowanie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz kontaktowy umieszczony w dziale KONTAKT.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Stanowisko sprzedawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłane do Konsumenta drogą elektroniczną, chyba, że Konsument zastrzeże inną formę.
 3. Rękojmia za wady produktu zostaje wyłączona w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami.
 4. Odzież z nadrukiem powinna być konserwowana zgodnie z informacjami zamieszczonymi pod adresem https://rebelios.pl/cms/o-koszulkach

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827  z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem składając stosowne oświadczenie może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni liczonych od dnia:

1)  wydania produktu - odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży;
2)  zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w przypadku pozostałych umów, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 1. Wzór oświadczenia zamieszczony jest tutaj: KLIKNIJ
 2. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 3. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W przypadku przekroczenia zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym towarem Konsument może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru.
 4. Koszt zwrotu produktu spoczywa bezpośrednio na Konsumencie.
 5. Zwrot kosztów świadczenia (koszt towaru + koszt najtańszego zwykłego sposobu wysyłki) następuje nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§9 Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Newsletter są to informacje marketingowe przesyłane przez sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego dotyczące m.in. nowych produktów oraz promocji.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Kupujących, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.
 3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Kupującego na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy.
 4. Usługi Newslettera świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Kupujący na pisemny wniosek ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Newslettera.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: https://rebelios.pl/cms/regulamin i w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od {wpisać datę].
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:

1)  zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu lub
2)  zmian z zakresie prowadzonej przez sprzedawcę działalności, tj. zmiany profilu działalności, formy prawnej czy nazwy przedsiębiorcy oraz wprowadzenie nowej usługi.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupującego o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania umowy.
 3. W przypadku braku zgody na zmienione postanowienia Regulaminu, Kupujący może żądać w formie pisemnej usunięcia jego konta ze sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 4. Wszystkie produkty, grafiki, zdjęcia i treści prezentowane w sklepie internetowym http://rebelios.pl zamieszczone są w nim za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody Właściciela sklepu internetowego http://rebelios.pl, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, jest naruszeniem prawa autorskiego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 6. Wszelkie spory z Konsumentami będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozstrzygania sporów z Konsumentem zawarte są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1)  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
2)  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
3)  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
4)  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego http://rebelios.pl (dalej: Użytkownicy) jest Robert Puzio prowadzący działalność pod firmą EFFECT STUDIO Puzio Robert wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Effect Studio), który dokonuje przetwarzania  danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez EFFECT STUDIO. Pomimo dobrowolności w przypadku niepodania danych osobowych zrealizowanie powyższego jest niemożliwe.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podanym przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy i innych form kontaktu ze sklepem internetowym http://rebelios.pl.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane w celu:

1)  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
2)  dochodzenia możliwych roszczeń prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
3)  realizacji obowiązków administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz,
4)  w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione:

1)  podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
2)  innym zewnętrznym podmiotom wspierającym sklep internetowy http://rebelios.pl w zakresie usług informatycznych. logistycznych lub księgowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z EFFECT STUDIO i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

 1. Dane osobowe nie będą:

1)  przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
2)  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

1)  dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
2)  wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3)  marketingiem:

 • konkursy, promocje: przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzyskanej zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
 • newsletter: : przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzyskanej zgody – do momentu wycofania zgody
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)  sprostowania swoich danych osobowych,
3)  usunięcia danych osobowych,
4)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5)  prawo do przenoszenia danych,
6)  prawo wniesienia sprzeciwu,

a w razie wyrażenia dodatkowej zgody:

1)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis (tutaj http://rebelios.pl) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego urządzenia może wpłynąć na działanie niektórych funkcji na stronie internetowej, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W naszym sklepie wykorzystujemy ciasteczka. Ty również je wykorzystujesz chociaż często o tym nie wiesz. Nie ma w tym nic złego. Ciastka to samo dobro. Jeżeli jednak nie zgadzasz się na ciastka to niestety nie będziesz mógł dokonać u nas żadnego zakupu. Takie życie. Polityka cookies

Zamknij