Kategorie
Nowości
READ a BOOK
34,00 zł
CHECK MEOWT
35,00 zł
ANGRY BEAR 2
34,00 zł
I am GROOT 2
35,00 zł
THE NOPE FACE
32,00 zł
BACK I'LL BE
35,00 zł
BE ORIGINAL
35,00 zł
Polecamy
Regulamin

§1 Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego http://rebelios.pl jest firma:

EFFECT STUDIO Robert Puzio
ul. Heleny Radlińskiej 12
56-400 Oleśnica
NIP: 911-165-31-87
REGON: 020447582
tel. 535 91 92 91
info[at]rebelios.pl

 1. Sklep internetowy http://rebelios.pl jest internetową platformą sprzedaży i obsługi klientów umożliwiającą zarówno zapoznanie się z ofertą sprzedawcy , jak i bezpośrednie składanie zamówień.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje:
a) sposób świadczenia usług sprzedaży;
b) tryb postępowania reklamacyjnego;
c) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
      3. Sprzedawca zastrzega, że sprzedawane produkty są nowe oraz wolne o wad.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego http://rebelios.pl

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna.
 3. Kupujący może każdorazowo logować się na założone konto korzystając z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji, jak i wskazanego wtedy hasła. Konto na pisemny wniosek Kupującego może zostać usunięte.
 4. Umieszczanie przez Kupującego na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 5. Ze Sklepu Internetowego korzystać mogą Kupujący mający dostęp do Internetu i komputera z przeglądarką internetową.

§3 Oferta Sprzedawcy i ceny towarów

 1. Sklep internetowy http://rebelios.pl zamieszcza na swojej stronie ofertę handlową zawierającą wzory nadruków, produkowanych następnie na bezpośrednie i indywidualne zamówienie Kupującego (odzież z nadrukiem), a także odzież bez nadruków.
 2. Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 3. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w §5 pkt 3.
 4. Informacje o produktach, wzory umieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 5. Tabela rozmiarów produktów odzieżowych oferowanych przez Sklep Internetowy dostępna jest na każdej stronie produktowej. Kupujący przed dokonaniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z nią.

§4 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia mogą składać zarejestrowani i niezarejestrowani Użytkownicy przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://rebelios.pl
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Umowa kupna-sprzedaży dla produktów z kategorii TWÓJ NADRUK zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia przez Kupującego projektu przygotowanego przez Sprzedawcę.
 4. Realizacja zamówienia dla koszulek z aktualnej oferty zaprezentowanej na stronie trwa do 3 dni roboczych od momentu zakupu towaru "za pobraniem" lub wpłynięcia pieniędzy na konto w przypadku sposobu wysyłki "wpłata na konto" lub użycia systemu PayU.
 5. Realizacja zamówienia dla koszulek indywidualnych (koszulka z projektem klienta) trwa do 5 dni roboczych od momentu zakupu towaru "za pobraniem" lub wpłynięcia pieniędzy na konto w przypadku sposobu wysyłki "wpłata na konto" lub użycia systemu PayU.
 6. Termin, o którym mowa w pkt 4 może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.
 7. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, o którym mowa w §5 pkt 2.
 8. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 9. Informacja o wysyłce przekazywana jest do Kupującego drogą e-mailową.

§5 Formy płatności i dostawa

 1. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka polecona ekonomiczna. Na wniosek Kupującego - za pośrednictwem kuriera DHL lub przesyłki poleconej priorytetowej (Poczta Polska).
 2. Czas realizacji dostawy może wynosić dla:
a) Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna, czas dostawy 3-5 dni roboczych;
b) Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni roboczych;
c) DHL - przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni roboczych.
 1. Cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://rebelios.pl/koszt-dostawy-inf-5.html
 2. Dostępne formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem (płatne przy odbiorze);
b) przelewem bankowym na konto sklepu;
c) płatność za pośrednictwem systemu PayU.
 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Reklamacje

 1. Gwarancją objęte są wyłącznie wady fizyczne rzeczy sprzedanej, które powstały z przyczyn tkwiących w tej rzeczy, przed jej wydaniem Kupującemu.
 2. Odzież z nadrukiem powinna być konserwowana zgodnie z informacjami zamieszczonymi pod adresem http://rebelios.pl/o-koszulkach-inf-16.html Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania, jak i wady spowodowane użytkowaniem produktów niezgodnie z zasadami konserwacji.
 3. Zalecany sposób składnia reklamacji to kierowanie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz kontaktowy umieszczony w dziale KONTAKT
 4. Wszelkie reklamacje transportowe należy zgłaszać w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli będzie to niemożliwe, zwrócona zostanie równowartość ceny produktu.
 7. Gwarancja na produkt obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827  z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie.
 2. Wzór oświadczenia zamieszczony jest tutaj: KLIKNIJ
 3. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym. W przypadku przekroczenia zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym towarem Kupujący może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru.
 5. Koszt zwrotu produktu spoczywa bezpośrednio na Kupującym.
 6. Zwrot kosztów świadczenia (koszt towaru + koszt najtańszego zwykłego sposobu wysyłki) następuje nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktu.

§8 Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Newsletter są to informacje marketingowe przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego dotyczące m.in. nowych produktów oraz promocji.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Kupujących, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.
 3. Kupujący wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera zgodnie z punktem 2 wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://rebelios.pl/sklep-internetowy-regulamin-sklepu-program-sklep-oprogramowanie-sklepy-internetowe-inf-4.html i w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014r.
 4. Wszystkie produkty, grafiki, zdjęcia i treści prezentowane na stronie http://rebelios.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody Właściciela Sklepu Internetowego, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, jest naruszeniem prawa autorskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem  danych osobowych Kupujących jest firma EFFECT STUDIO Robert Puzio  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  Burmistrza Oleśnicy pod numerem 8029/2007, która dokonuje przetwarzania  danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204,  z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, , jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
a) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) umożliwiającym realizację składanych zamówień;
c) umożliwiającym przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego;
d) umożliwiającym wysyłanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera, w sytuacji zgody wyrażonej zgodnie z §8 pkt 2 Regulaminu.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz od innych zagrożeń określonych niniejszą ustawą.
 2. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis (tutaj http://rebelios.pl)nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego urządzenia może wpłynąć na działanie niektórych funkcji na stronie internetowej, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Koszyk
...jest pusty

Informacje
> Płatności

> Zwroty i wymiana

> Koszty dostawy

> O koszulkach

Promocje
TOO MUCH TV
32,00 zł 28,00 zł
IGNORANT
29,00 zł 25,00 zł
MADE IN HELL
32,00 zł 26,00 zł
AK47
32,00 zł 28,00 zł
KILL YOUR TV 1.0
33,00 zł 29,00 zł
LICZYSZ NA CUD?
27,00 zł 22,00 zł
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook
Dlaczego warto korzystać z plików cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby jej przeglądanie było dla Ciebie wygodniejsze.
W niektórych przypadkach są one niezbędne, aby treść oraz zdjęcia były prawidłowo wyświetlane. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.